จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานกรองอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น มาตรวัดแรงดัน (PRESSURE GAUGE) , เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่น , เครื่องวัดความเร็วลม และ รับติดตั้ง , ทำความสะอาด , เคลื่อนย้าย & กำจัดขยะอุตสาหกรรม
Comming Soon