ฟิลเตอร์สำหรับใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า เริ่มต้นด้วย PRE FILTER (ฟิลเตอร์กรองหยาบ) , MEDIUM FILTER (ฟิลเตอร์ระดับกลาง) , HEPA FILTER (ฟิลเตอร์ระดับประสิทธิภาพสูง) ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงเกรดพิเศษ GAS TURBINE SERIES (ฟิลเตอร์เตอร์รุ่นพิเศษสำหรับใช้กับเครื่องกังหันก๊าซ) สำหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานอีกด้วย