ฟิลเตอร์สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงทางการเกษตร ปุ๋ย & เคมีเกษตร มีการใช้งานที่กว้างขวางและหลากหลาย โดยทั่วไปเริ่มต้นจากการกรองด้วย PRE FILTER (ฟิลเตอร์กรองหยาบ) , MEDIUM FILTER (ฟิลเตอร์ระดับกลาง) , HEPA FILTER (ฟิลเตอร์ระดับประสิทธิภาพสูง) ตามลำดับ และในบางอุตสาหกรรม ยังมีการใช้งาน BAG FILTER (ถุงกรองแบบยาว) , FILTER PRESS (ฟิลเตอร์แยกตะกอน) , LIQUID FILTER (ใส้กรอง หรือ ถุงกรองของเหลว) , ACTIVATED CARBON FILTER (คาร์บอนฟิลเตอร์ชนิดแผ่นและชนิดเกล็ด) PAPER FILTER (กระดาษกรองชนิดม้วนและชนิดแผ่นรูปทรงต่างๆ) และ MESH FILTER (ตาข่ายสำหรับกรองที่ผลิตจากวัสดุ รูปแบบ และ ขนาดต่างๆกัน เช่น STAINLESS MESH , NYLON MESH , PVC MESH) , FILTER MAT (ฟิลเตอร์แมท) รวมถึงฟิลเตอร์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า