ฟิลเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก เช่น ผลิต และ แปรรูป โลหะ , คอนกรีต ฯลฯ โดยทั่วไปจะนิยมใช้ BAG FILTER (ถุงกรองทรงกระบอก) ติดตั้งในถังไซโลขนาดใหญ่ , FILTER PRESS (ฟิลเตอร์แยกตะกอน) , LIQUID FILTER (ใส้กรอง หรือ ถุงกรองของเหลว) , ACTIVATED CARBON FILTER (คาร์บอนฟิลเตอร์ชนิดแผ่นและชนิดเกล็ด) , OVEN FILTER (ฟิลเตอร์เตาอบ) , PAPER FILTER (กระดาษกรองชนิดม้วนและชนิดแผ่นรูปทรงต่างๆ) และ MESH FILTER (ตาข่ายสำหรับกรองที่ผลิตจากวัสดุ รูปแบบ และ ขนาดต่างๆกัน เช่น STAINLESS MESH , NYLON MESH , PVC MESH) รวมถึงฟิลเตอร์ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า