ฟิลเตอร์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า & อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปเริ่มต้นจากการกรองด้วย PRE FILTER (ฟิลเตอร์กรองหยาบ) , MEDIUM FILTER (ฟิลเตอร์ระดับกลาง) , HEPA FILTER (ฟิลเตอร์ระดับประสิทธิภาพสูง) , ULPA FILTER (ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ) ตามลำดับ