ฟิลเตอร์สำหรับใช้งานในระบบพ่นสีภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องพ่นสี ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ โดยทั่วไปเริ่มต้นการกรองด้วย PRE FILTER (ฟิลเตอร์กรองหยาบ) , MEDIUM FILTER (ฟิลเตอร์ระดับกลาง) และ CEILING FILTER (ฟิลเตอร์เพดาน) ตามลำดับ โดยมีรูปแบบและความละเอียด ในการกรองที่แตกต่างกันตามการใช้งานของลูกค้า